Wat is dat 'meer ' dan?

Geestelijke voeding

Caritas045 helpt armen, eenzamen en andere mensen in nood. Enerzijds door hen van een voedzame maaltijd te voorzien, anderzijds door deze maaltijd te delen, samen te tafelen en zo in gesprek te komen. Met mensen in gesprek komen is misschien wel onze belangrijkste taak. Een goed gesprek helpt om te zien wat er nodig is om weer in de eigen kracht te komen. Alleen vanuit de eigen kracht zijn wij in staat ons leven vruchtbaar vorm te geven, om vervolgens eventueel zelf ook weer anderen te helpen.

Naast de zeven gasten per tafel zitten er dus ook medewerkers van onze partners aan tafel. Als luisterend oor, actieve hulp (voor doorverwijzing) en als meelevende mede inwoner van Parkstad.  

Spirtuele voeding

Caritas045 is een stichting met een missie, een roeping. Net als haar spirituele voorbeeld Sant’Egidio, een Christelijke organisatie met eenzelfde missie, wil Caritas045 hemel en aarde verbinden. Wij willen een stichting zijn waar een gevulde buik hand in hand gaat met een vervulde geest. De bezieling die de organisatie voelt en drijft, moet zijn weerslag gaan vinden in de vrienden van de stichting. Zij mogen naast fysieke, sociale en emotionele steun ook de mystieke, geestelijke en spirituele kracht gaan ervaren die het leven draagbaar en de moeite waard maakt. Het gebed kan helpen om die spirituele kracht in onszelf te vinden en vergroten. Daarom organiseert Caritas045 ook twee keer per maand een gezamenlijk gebed. Het evangelie centraal stellen leidt tot een authentieker leven en voegt een rijke dimensie toe die onbetaalbaar en onvervangbaar is.

Jongerenmissie

Jongeren hebben de toekomst, dus het is belangrijk ze te betrekken, ook bij de armoede problematiek. Caritas045 heeft daarom een speciale jongerenmissie in het leven geroepen.

Het is de wens de projecten van Caritas045 door de jeugd te laten meedragen. Concreet betekent dit dat vanaf oktober 2022 een aantal pilots worden gestart waarbij jongeren vanaf 10 jaar meedraaien in de stichting. Ze helpen in de keuken met het bereiden van maaltijden, dekken de tafels en serveren het eten uit (vanaf 14 jaar).
Om de jongerenmissie handen en voeten te kunnen geven zijn wij een samenwerking aangegaan met sociale partners vanuit de gemeente, met scholen en met andere organisaties op het gebied van jongerenwerk.

Jongeren met een hart voor de horeca, de hulpverlening en het welzijnswerk kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met deze disciplines. Ze leggen een netwerk aan en doen werkervaring op.

Kernwaarden

In het werken met mensen zijn de kernwaarden van Caritas045 leidend.

Onze kernwaarden zijn:
– Vriendschap
– Vrede
– Spiritualiteit
– Eenvoud

Om te zorgen dat iedereen binnen onze organisatie vanuit de kernwaarden werkt, communiceert en zorgt, organiseren we vier keer per jaar een Verbindingsdag. Hier gaan we praktisch en in kleine groepjes in dialoog over en aan de slag met de kernwaarden. Iedereen heeft namelijk een eigen beleving, het is wezenlijk om de brug te kunnen maken naar de ander. Alleen dan vergroot je de kans dat een ander zich gezien, gehoord en begrepen voelt.

De eerste Verbindingsdag vindt plaats op zaterdag 3 december in Brunssum. Check de agenda voor al onze activiteiten.

 

 

Help jij graag mee? Fantastisch! Caritas045 heeft bezielde vrijwilligers nodig om de medemens in nood te helpen. Vul hieronder je gegevens in, dan nemen wij contact met je op.