Missie

You've got a friend

Binnen 10 jaar iedere (jonge) inwoner Parkstad
100% zelfredzaam

Binnen 10 jaar de generatiearmoede in Parkstad
100% doorbroken

Binnen 50 jaar Parkstad
100% armoedevrij – 0% generatiearmoede

#100%zelfredzaam
#100%armoedevrij
#NULgeneratiearmoede

Het probleem

Circa 15% van de huishoudens in Parkstad leeft beneden de armoedegrens. Dat zijn ongeveer 125.000 huishoudens bestaande uit gemiddeld 1,9 mens. In totaal praten we dus over 237.500 mensen. Veel van deze huishoudens zijn door COVID-19 en de prijsverhogingen voor energie extra kwetsbaar geworden. De vraag naar Caritas045 maaltijden neemt alleen maar toe.

 

Zelfs al zou Caritas045 al deze mensen dagelijks van een voedzame maaltijd voorzien, dit betekent niet het einde van de armoede. Armoede is een complex begrip en als je ‘er’ eenmaal ‘in’ zit, kom je er meestal niet zomaar uit. Soms gaat armoede over op de volgende generatie. Kortom: het armoedeprobleem oplossen vraagt veel meer dan warme maaltijden verzorgen.

Wat is dat ‘meer’ dan?

Stel je voor dat naast – of in plaats van – het verstrekken van zo’n 2.000 maaltijden per week Caritas045 mensen met een minimum inkomen voedzaam leert koken. Je geeft mensen dus geen vis, je leert ze hengelen. Daarnaast heeft ieder mens naast eten ook emotionele, geestelijke en spirituele voeding nodig. Als je focust op de jonge generatie is de kans groter dat je het armoedepatroon doorbreekt. Jongeren zullen dan niet alleen beter voor zichzelf gaan zorgen, ze zorgen voor alle generaties na hen.

Caritas045 helpt armen, eenzamen en andere mensen in nood. Enerzijds door hen van een voedzame maaltijd te voorzien, anderzijds door deze maaltijd te delen, samen te tafelen en zo in gesprek te komen. Met mensen in gesprek komen is misschien wel onze belangrijkste taak. Een goed gesprek helpt om te zien wat er nodig is om weer in de eigen kracht te komen. Alleen vanuit de eigen kracht zijn wij in staat ons leven vruchtbaar vorm te geven, om vervolgens eventueel zelf ook weer anderen te helpen.

 

Naast de gasten zitten er dus ook medewerkers van onze partners aan tafel. Als luisterend oor, actieve hulp (voor doorverwijzing) en als meelevende mede inwoner van Parkstad.

Caritas045 is een stichting met een missie, een roeping. Net als haar spirituele voorbeeld Sant’Egidio, een Christelijke organisatie met eenzelfde missie, wil Caritas045 hemel en aarde verbinden. Wij willen een stichting zijn waar een gevulde buik hand in hand gaat met een vervulde geest. De bezieling die de organisatie voelt en drijft, moet zijn weerslag gaan vinden in de vrienden van de stichting. Zij mogen naast fysieke, sociale en emotionele steun ook de mystieke, geestelijke en spirituele kracht gaan ervaren die het leven draagbaar en de moeite waard maakt. Het gebed kan helpen om die spirituele kracht in onszelf te vinden en vergroten. Daarom organiseert Caritas045 ook twee keer per maand een gezamenlijk gebed. Het evangelie centraal stellen leidt tot een authentieker leven en voegt een rijke dimensie toe die onbetaalbaar en onvervangbaar is.

Jongerenmissie

Jongeren hebben de toekomst, dus het is belangrijk ze te betrekken, ook bij de armoede problematiek. Caritas045 heeft daarom een speciale jongerenmissie in het leven geroepen.

 

Het is de wens de projecten van Caritas045 door de jeugd te laten meedragen. Concreet betekent dit dat we een aantal pilots zijn gestart waarbij jongeren meedraaien in de stichting. Ze helpen in de keuken met het bereiden van maaltijden, dekken de tafels en serveren het eten uit (vanaf 14 jaar).
Om de jongerenmissie handen en voeten te kunnen geven zijn wij een samenwerking aangegaan met sociale partners vanuit de gemeente, met scholen en met andere organisaties op het gebied van jongerenwerk.

 

Jongeren met een hart voor de horeca, de hulpverlening en het welzijnswerk kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met deze disciplines. Ze leggen een netwerk aan en doen werkervaring op.

Help jij graag mee? Fantastisch! Caritas045 heeft bezielde vrijwilligers nodig om de medemens in nood te helpen. Vul hieronder je gegevens in, dan nemen wij contact met je op.