Het gebed

Het Brood, het goede Brood,
dat redt ons van de dood
en houdt ons in leven,
het is van God gegeven.

Het gebed vindt iedere 2e dinsdag van de maand plaats van 19.30 tot 20.00 in de Gedachteniskapel Mgr. Savelberg, Gasthuisstraat 4 Heerlen en vanaf 26 oktober iedere 4e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 in de Parochiekerk St. Petrus en Maria Tenhemelopneming Kerkrade.

Het Brood dat God ons gaf,
dat groeit van boven af,
het is uit hemels koren,
het is uit God geboren.

In een intieme en persoonlijke setting verwelkomen wij je om samen met gelijkgestemden te bidden. Het geloof is een belangrijk onderdeel van het waarom van Caritas045. Wij zijn in onze missie geïnspireerd door de Christelijke traditie en het evangelie van Jezus Christus. Het gebed is daar een krachtige uiting van, het nodigt ons uit tot bekering.

Het dauwt in de woestijn,
het moet wel Manna zijn,
Christus wordt ingehuldigd,
het Brood vermenigvuldigd.

Het gebed als geloofsuiting nodigt ons uit om op te houden met voor onszelf te leven. Het vraagt ons om, in alle vrijheid, een instrument te worden van een grotere liefde voor alle mensen, in het bijzonder voor de armste mensen. Wie het Woord van God aanvaardt en beleeft als het mooiste in zijn leven, kiest ervoor om niet zozeer zichzelf, maar wel Jezus te volgen.


O Brood, o hemels Brood,
Gij redt ons van de dood
met menigvuldig leven,
de dagen alle zeven.

Het meest waarachtige beeld van de gemeenschap is voor ons dat van broers en zussen die bijeen zijn voor het gebed, zoals de familie van leerlingen zich rondt Jezus verzamelt. Daarom organiseren wij op twee verschillende locaties de gelegenheid om samen te bidden. De diensten zijn speciaal gemaakt voor vrienden en vrijwilligers van Caritas045.

Het gebed is de hemelse haven waar we in de storm van ons leven kunnen schuilen.

Pastor Charles Spurgeon

Tijdens de dienst is er gelegenheid gecreëerd om kort met elkaar in gesprek te gaan over hoe jij het geloof en het gebed beleeft. Er is ruimte voor dialoog waarin wij iets kunnen leren van jou. Degene die de dienst leidt, voert dit gesprek aan de hand van een aantal vragen. Hierin kun je jouw eigen beleving delen met een ieder die deelneemt aan het gebed.

Help jij graag mee? Fantastisch! Caritas045 heeft bezielde vrijwilligers nodig om de medemens in nood te helpen. Vul hieronder je gegevens in, dan nemen wij contact met je op.