Caritas To Go-crowdfunding
Help buurtbewoners met een minimuminkomen in Parkstad (Regio045) met aan een warme, gezonde, gratis maaltijd!

Elke 2 euro is 1 maaltijd!

Caritas To Go
1000 gratis maaltijden per week

Caritas To Go verstrekt uit liefdadigheid twee keer per week gratis maaltijden aan inwoners van Parkstad (Regio045) die tot de minima behoren. Het doel van Caritas To Go is om te voorkomen dat iemand zonder voedzame maaltijd zit. Inmiddels worden elke week zo’n 1000 maaltijden verstrekt.

Vrijwilligerswerk

Tot op heden is de financiering van het non-profit initiatief Caritas To Go volledig te danken aan financiële donaties en voedseldonaties. Al het werk wordt uitgevoerd door tientallen vrijwilligers, met ondersteuning van verschillende kerken.

Financiële hulp nodig

Om dit te kunnen voortzetten, hebben wij uw financiële hulp nodig!

Elke 2 euro is 1 maaltijd!
Voor elke 2 euro die u doneert, ontvangt een buurtbewoner een gezonde, warme maaltijd.

Caritas045 en Caritas To Go
Warme maaltijden voor kwetsbaren

Caritas045 opereert vanuit liefdadigheid en deelt op dit moment – onder de naam Caritas To Go – twee keer per week gratis warme maaltijden uit aan de meest kwetsbare inwoners van Parkstad (Regio045).

Armoede

Ca.15% van de huishoudens in Parkstad beneden de armoedegrens en veel van deze huishoudens zijn door het coronavirus COVID-19 extra kwetsbaar.

Afhaallocaties

Elke dinsdagavond kunnen deze inwoners tussen 17.00 en 19.00 uur een maaltijd afhalen bij de Corneliuskerk in Heerlerheide. Elke donderdagavond kan een maaltijd afgehaald worden tussen 17.00 en 18.00 uur bij de Sint-Josephkerk op Heerlerbaan óf tussen 17.00 en 19.00 uur bij de Sint-Catharinakerk in Holz (Kerkrade).

Bezorgservice

Sommige van deze bewoners kunnen wegens ziekte of gebrek aan vervoer niet naar de afhaallocatie komen. Hiervoor is in samenwerking met Heerlen Against Corona een bezorgservice opgezet, waarbij vrijwilligers kosteloos en met eigen vervoer de maaltijden aan huis bezorgen. Via dit formulier kan een bestelling worden geplaatst voor de bezorgservice.

Hulp nodig

Sinds Caritas To Go eind april van start is gegaan, zijn er maar liefst 7000 maaltijden uitgedeeld! De maaltijden bestaan uit een huisgemaakte maaltijdsoep, brood en fruit, die met liefde en bezieling door vrijwilligers worden gemaakt. Soms hebben wij door donaties van leveranciers de kans om iets extra’s te bieden. Zo kregen wij laatst 2000 kilo aardappels van een boer, en vlaaien van een bakker. Vooral in deze moeilijke tijden, willen wij onze medemens niet in de kou laten staan; in Parkstad leven wij immers samen. Ons streven is om tot midden augustus gemiddeld 1000 maaltijden per week te blijven verstrekken. Hierbij hebben wij uw hulp nodig!

Welke diensten verzorgt Caritas045?
Bestrijden armoede en eenzaamheid

In oktober 2019 heeft kok Arend van der Heijden de non-profit werkgroep Caritas045 opgezet. Het doel van Caritas045 is het bestrijden van armoede en eenzaamheid.

Caritas045 wekelijkse maaltijdavond

Caritas045 organiseerde wekelijks een avond waar eenzame buurtbewoners en/of buurtbewoners met een minimuminkomen samen van een maaltijd konden genieten in het Juphuis in Heerlen.

Deze avonden waren een groot succes! Verschillende mediakanalen – waaronder Dagblad de Limburger – hebben dan ook een artikel over dit mooie initiatief geschreven.  Door de komst van het coronavirus COVID-19, is dit samenkomen nu (tijdelijk) niet meer mogelijk. 

Uitbreiding naar meerdere locaties

Sinds de start van Caritas045, heeft Arend vanuit verschillende kanten berichten ontvangen dat de behoefte aan armoede- en eenzaamheidsbestrijding ook in andere buurten in Parkstad groot is. Daarom heeft Arend besloten om de Caritas045-avonden in kleinere schaal op verschillende locaties in Parkstad voort te gaan zetten, zodra dit – in verband met het coronavirus COVID-19 en de door de overheid opgelegde maatregelen – weer op een verantwoorde manier mogelijk is. 

Caritas To Go

Caritas To Go verstrekt twee keer per week gratis maaltijden vanuit vaste locaties. De maaltijden bestaan uit een huisgemaakte maaltijdsoep, brood en fruit, die met liefde en bezieling door vrijwilligers worden gemaakt. Voor huishoudens die wegens ziekte of gebrek aan vervoer niet naar de afhaallocatie kunnen komen, is in samenwerking met Heerlen Against Corona een bezorgservice opgezet. Middels dit formulier kunnen bestellingen voor de bezorgservice geplaatst worden. Inmiddels heeft Caritas To Go al ca.10.000 maaltijden uitgedeeld.

Elke 2 euro is 1 maaltijd!
Deze maaltijd is hard nodig en wordt met veel dankbaarheid in ontvangst genomen!

Over Caritas045
Filosofie

De filosofie van Caritas045 is het bestrijden van armoede en eenzaamheid door het uitdelen van een gratis, warme, voedzame maaltijd die samen wordt gegeten.

Niemand alleen

De sleutelwoorden van Caritas045 zijn barmhartigheid, naastenliefde, solidariteit, saamhorigheid en gastvrijheid. Juist door het coronavirus COVID-19, zijn deze sleutelwoorden nóg belangrijker geworden. Caritas045 streeft ernaar dat niemand in Parkstad er alleen voor hoeft te staan!

Onstaansgeschiedenis

Kok Arend van der Heijden en Deken Hans Bouman hebben in juli 2019 de eerste stappen gezet om Caritas045 op te richten. Het initiatief is in oktober 2019 van start gegaan, in samenwerking met Parochiefederatie Heerlen-Noord van Pastoor Hans Janssen.

Tot midden maart organiseerde Caritas045 een wekelijkse avond in gemeenschapshuis “Het Juphuis” in Schandelen, waar minima en eenzamen samen kwamen om een gratis maaltijd te nuttigen. Door de komst van het coronavirus COVID-19 was dit samenkomen niet langer toegestaan.

Tegelijkertijd ontving Arend snel signalen dat juist de meest kwetsbare bewoners van Parkstad het éxtra moeilijk hadden door het coronavirus COVID-19.

Daarom heeft Arend Caritas To Go opgericht.  

Het team
Arend van der Heijden

Arend van der Heijden is de oprichter van Caritas045 en is altijd nauw verbonden geweest bij de Rooms-Katholieke kerk. Arend is daarnaast chef kok en eigenaar van WOWfood, waarin de gezondheid van voeding centraal staat.

Voedzame maaltijden

Toen Arend nadacht over wat hij kon doen om armoede en eenzaamheid te bestrijden, was het dan ook een no-brainer dat een voedzame maaltijd hierbij de verbindende factor zou worden.


Kernteam Caritas045

Bij de start van Caritas045, is er een kernteam ontstaan dat zich elke week ontfermt over de coördinatie en verstrekking van de maaltijden. Dit kernteam bestaat uit Arend, Amber-Helena, Ankie, Mo, Monica, Rik, Barbara, Milotte, Denise, Karin, Léonne, Jens en Peter.

Keukenteam Caritas045

Sinds de start van Caritas045 in het Juphuis, is er een vast keukenteam bestaande uit Patrick, Ida en Yvonne – aangestuurd door Arend. Elke week bereiden zij weer zo’n 1000 maaltijden voor. Door de enorme groei, wordt het keukenteam bijgestaan door verschillende vrijwilligers vanuit Heerlen Against Corona.

Amber-Helena Reisig

Amber-Helena Reisig is de mede-oprichtster van het initiatief Heerlen Against Corona. Dit initiatief is opgezet om inwoners van Heerlen – en de Regio045 in het algemeen – hulp te bieden waar nodig, door de inzet van vrijwilligers. Amber-Helena heeft in samenwerking met Caritas045 een bezorgservice voor de maaltijden opgezet. Hierbij worden maaltijden bezorgd bij inwoners met een minimuminkomen die wegens ziekte of gebrek aan vervoer niet in staat zijn om naar de afhaallocatie te komen.

Bezorgteam Heerlen Against Corona

Sinds 28 april is er een bezorgteam dat elke dinsdag- en donderdagavond maaltijden bezorgt bij inwoners met een minimuminkomen, die wegens ziekte of gebrek aan vervoer niet in staat zijn om naar de afhaallocatie te komen. Het bezorgteam bestaat uit vrijwilligers van Heerlen Against Corona, die kosteloos en met eigen vervoer de maaltijden bezorgen. 

Elke 2 euro is 1 maaltijd!
Toon solidariteit voor buurtbewoners met een minimuminkomen!

Contact
Voor vragen en mediaverzoeken

Voor verdere vragen of mediaverzoeken, kunt u contact met ons opnemen via het volgende contactfomulier.

Veelgestelde vragen
Voor als u nog meer wilt weten

Hoe is Caritas To Go ontstaan? 

Kok Arend van der Heijden en Deken Hans Bouman hebben in juli 2019 de eerste stappen gezet om Caritas045 op te richten. Het initiatief is in oktober 2019 van start gegaan, in samenwerking met Parochiefederatie Heerlen-Noord van Pastoor Hans Janssen. Tot midden maart hadden wij een wekelijkse avond in gemeenschapshuis “Het Juphuis” in Schandelen, waar minima en eenzamen samen kwamen om een gratis maaltijd te nuttigen. Door de komst van het coronavirus COVID-19 was dit samenkomen niet langer toegestaan. Tegelijkertijd ontving Arend snel signalen dat juist de meest kwetsbare bewoners van Parkstad het éxtra moeilijk hadden door het coronavirus COVID-19. Daarom heeft Arend Caritas To Go opgericht.  

Wie komt in aanmerking voor een maaltijd? 

Alle inwoners van Parkstad die een minimuminkomen hebben.

Door wie worden de maaltijden gemaakt? 

De maaltijden worden – onder leiding van Arend – gemaakt door een vast keukenteam van vrijwilligers dat zich kosteloos inzet voor Caritas To Go.  

Waar worden de maaltijden uitgedeeld? 

Op dinsdagen worden de maaltijden uitgedeeld vanuit de Heilige Corneliuskerk in Heerlerheide. Op donderdagen worden de maaltijden uitgedeeld vanuit de Sint-Jozefkerk in Heerlerbaan en de Sint-Catharinakerk in Holz, Kerkrade. 

Door wie worden de maaltijden bezorgd bij huishoudens die niet naar de afhaallocatie kunnen komen? 

De bezorgservice is opgezet in samenwerking met Amber-Helena Reisig, (mede)oprichtster van het initiatief Heerlen Against Corona. Amber-Helena heeft in de afgelopen periode betrouwbare en betrokken vrijwilligers weten te vinden, die twee keer per week de maaltijden met eigen vervoer bezorgen. Bestellen kan hier

Waar komen de producten voor de maaltijden vandaan? 

Caritas To Go ontvangt voedseldonaties van verschillende groothandels, bakkers, boeren en veilingen. Het doel is dat resterende ingrediënten die worden aangeschaft zoveel mogelijk streekproducten uit Limburg zijn. 

Hoe zijn de kosten van 2 euro per maaltijd opgebouwd? 

De kosten van 2 euro per maaltijd bestaan uit de inkoop van ingrediënten, de huur van een keuken en verpakkingsmateriaal. 

Welk bedrag aan donaties streeft Caritas045 op te halen? 

 Het doelbedrag is op €30.000 gesteld. Hiermee kunnen wij ruim drie maanden 1000 maaltijden per week blijven verstrekken. 

Wie ontvangt de donaties? 

De donaties worden ontvangen door Caritas045. Caritas045 is een werkgroep van de Pancratius parochie. De donaties worden overgemaakt naar het rekeningnummer NL 93 RABO 0345980891, ten name van de Pancratius parochie. Hiermee wordt gewaarborgd dat de donaties als ANBI-gift (gift aan een goed doel dat aan bepaalde voorwaarden voldoet) kwalificeren en fiscaal aftrekbaar zijn. Wij benadrukken dat alle donaties volledig ten goede komen aan Caritas045. De Pancratius parochie fungeert uitsluitend als doorgeefluik aan de werkgroep en ontvangt geen enkel deel van de donaties ontvangt. 

Kan er ook op een andere manier gedoneerd worden dan via de GoFundMe pagina? 

Ja. Donaties kunnen ook rechtstreeks overgemaakt worden naar het volgende rekeningnummer NL 93 RABO 0345980891, ten name van RK Parochie Heilige Pancratius en o.v.v. “Werkgroep Caritas 045”. Tijdens de afgiftemomenten in de verschillende kerken kunt u ook een collectebox vinden voor Caritas045 waar u een contante donatie kan doen. 

Is het mogelijk om voedsel te doneren? 

Uiteraard waarderen wij elk voorstel tot donatie enorm. Doordat Caritas045 wekelijks op dit moment ca. 1000 maaltijden verzorgt, zijn er echter grote hoeveelheden aan producten nodig. Om deze reden gaat de voorkeur uit naar donaties in de vorm van geld of grote hoeveelheden aan producten. Indien u een grote hoeveelheid aan producten wil doneren, verzoeken wij u om contact op te nemen met Amber-Helena Reisig, heerlenagainstcorona@gmail.com, 0643510257

Hoe wordt rekening gehouden met de door de overheid opgelegde coronamaatregelen? 

In de keuken wordt rekening gehouden met de opgelegde 1,5 meter afstand. Het keukenteam wast regelmatig hun handen en draagt mondkapjes en rubberen handschoenen, die regelmatig vervangen worden. Caritas045 voldoet aan de principes van het HACCP. Dit is het voedselveiligheidssysteem waar elke organisatie die voedsel bereidt aan moet voldoen. De keuken wordt na gebruik gedesinfecteerd. Bij de uitgiftepunten dragen vrijwilligers eveneens mondkapjes en rubberen handschoenen. Uitgifte vindt plaats vanachter een plastic scherm. Bij de bezorging van maaltijden worden de maaltijden door de vrijwilligers voor de voordeur geplaatst, in plaats van de maaltijden aan te geven. 

Hoe lang willen jullie hier nog meer doorgaan?

Wij hopen nog tot ten minste augustus door te kunnen gaan met het uitgeven en bezorgen van maaltijden. Daarna willen we kijken of het mogelijk is om binnen de versoepelde maatregelen, ook weer bijeen te komen om op locaties in woonwijken samen te eten.