ANBI

De stichting wil graag armen, eenzamen en andere mensen in nood helpen. Enerzijds door hen van een voedzame maaltijd te voorzien en anderzijds doordat we deze maaltijd het liefst met hen delen door samen aan tafel te gaan. Zo kunnen we een gesprek voeren over hoe en wellicht wie ook op andere manieren kan helpen. Helpen om, weer, in de eigen kracht te komen en vandaar uit ook in staat te zijn om hun eigen leven vorm te geven en zelfs ook anderen te helpen.
GEGEVENS    Caritas045
RSIN nummer   863343259
KVK nummer   84741929
Postadres   Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen
E-mail   secretariaat@caritas045.nl
Documenten   Businessplan >
Activiteitenplan >
Beloningsbeleid   Alle bestuurders en vrijwillligers
werken onbezoldigd
     
BESTUURSSAMENSTELLING    
Voorzitter   Douwe Dijkstra
Penningmeester   Henri Adriaan de kleijn
Secretaris / vice-voorzitter   Arend van der Heijden
Overige bestuursleden   Peter Gerrickens
Eugenie Reijnders – Pelt